Download 聯新行動掛號 mod apk v1.7.30 for Android

服務項目如下: 1.我要掛號:提供依據科別或醫師進行就診之預約掛號作業。 2.查詢/取消掛號:提供您查詢/取消預約掛號資料。 3.看診進度查詢:提供各診間即時看診進度。 4.慢性病連續處方箋預約:提供手機上網進行慢性病連續處方箋領藥之預約作業。 5.看診疾病參考:提供您依據不適之症狀查詢建議就診之科別。 6.醫院資訊:

Download Аптека Столички mod apk v4.1.2 for Android

Phụ lục Nhà thuốc Stolichki: tìm kiếm và đặt mua thuốc, vitamin và thực phẩm chức năng, mỹ phẩm y tế, sản phẩm vệ sinh, hàng hóa cho bà mẹ…