Download Rider Chronicle mod apk v1.0.3 for Android

Tên Rider Chronicle
Loại Hoạt động
KÍCH THƯỚC 25.7MB
thời gian tải xuống 5022
Nhà xuất bản Mappli
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 26/08/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play Rider Chronicle Google Play

mod menu:

Rider Chronicle Sửa đổi các ký tự bất khả chiến bại.

Rider Chronicle Trình bày trò chơi :

Become Rider Player to pass the mission set by Chronos-The Time God.

*First time including 2P mode (Beta Testing). Welcome to leave comment or send email for improvement.

Character(s)
Paradox
Mighty
Brave
Sniper
Racer….and more

Mode:
1P:
-Chronicle Mode (Infinity Monster)
-Mission Mode
2P (Beta Testing)
-Battle with player from all over the world
-Requires other player online to start battle (*It is possible to have no player online)

Ranking:
User can post the maximum score in chronicle mode and maximum level in mission mode to Google Play Game.

Instruction:
Control:
Attack Type A:
Press Button A
Attack Type B:
Press Button B
Attack Type C:
Press Button A for 2 seconds

Rider Chronicle Ảnh chụp trò chơi :

Rider Chronicle(Bất khả chiến bại) screenshot image 1

Rider Chronicle(Bất khả chiến bại) screenshot image 2

Rider Chronicle(Bất khả chiến bại) screenshot image 3

Rider Chronicle (25.7MB)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *