Download Resultados mod apk v6.1.4 for Android

Tên Resultados
Loại Công cụ
KÍCH THƯỚC 17.6MB
thời gian tải xuống 7994
Nhà xuất bản Justiça Eleitoral Brasileira
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 03/11/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play Resultados Google Play

mod menu:

Resultados

Resultados Trình bày trò chơi :

Kết quả là một cách đơn giản để theo dõi kết quả bầu cử trong thời gian thực.

1) Gặp gỡ tất cả các ứng cử viên cho cuộc bầu cử năm 2022;

2) Chọn các ứng cử viên yêu thích của bạn và tạo một danh sách được cá nhân hóa để theo dõi kết quả của bạn tại thời điểm đếm;

3) Theo dõi kết quả bầu cử theo địa điểm của bạn vào ngày bầu cử, và bạn cũng có thể tham khảo các cuộc bầu cử khác theo sở thích của bạn;

4) Ngoài ra, hãy kiểm tra chi tiết về tổng kết quả theo các vị trí của tiểu bang cho cuộc bầu cử này.

Các tính năng khác:

Thông tin chi tiết về ứng viên:

• Xem tỷ lệ phiếu bầu của các ứng cử viên và duyệt thông tin chi tiết của các ứng viên theo vị trí và theo yêu thích của họ;

• Kiểm tra các ứng cử viên được bầu, xem những người đang tranh cử trong vòng 1 và vòng 2 của cuộc bầu cử;

• Tìm xem những ứng cử viên nào có phiếu bầu hoặc vô hiệu trong danh sách đầy đủ các ứng cử viên;

• Đối với các ứng cử viên cho các vị trí tương xứng, chẳng hạn như cấp phó, hãy theo dõi phân loại của họ trong thời gian thực;

• Biết thêm thông tin chi tiết về các ứng viên bằng cách truy cập cổng thông tin:

https://divulgacandcontas.tse.jus.br;

Tổng kết quả:

• Xem chi tiết tổng số (phiếu trống, phiếu trống, chú giải và danh nghĩa) và so sánh tỷ lệ phần trăm và số thông qua đồ họa;

• Duyệt ứng dụng yêu cầu kết nối internet và có thể được sử dụng ngoại tuyến để xem thông tin được yêu cầu mới nhất.

Chưa bao giờ việc theo dõi kết quả bầu cử lại dễ dàng đến thế!

Tải xuống ngay bây giờ và cập nhật những gì diễn ra trong cuộc bầu cử Brazil.

Resultados Ảnh chụp trò chơi :

Resultados Ảnh chụp màn hình trò chơi

Resultados Ảnh chụp màn hình trò chơi

Resultados (17.6MB)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *