Download Paper.io 3D mod apk v2.8.7 for Android

Tên Paper.io 3D
Loại Bình thường
KÍCH THƯỚC 102.6MB
thời gian tải xuống 6436
Nhà xuất bản VOODOO
ghi bàn 7.6
Ngày xuất bản 19/01/2023
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play Paper.io 3D Google Play

mod menu:

Paper.io 3D Menu Mod
1. Chế độ God
2. kẻ thù không di chuyển
3. mở khóa tất cả các cấp
4. tất cả các Skins & Zones đều có thể sử dụng được
5. Tốc độ di chuyển của bạn nhanh (vệt lửa)

Paper.io 3D Trình bày trò chơi :

Discover the smooth drawing experience of Paper.io now in 3D! Create your zone, avoid others players and colors unique 3D shapes! Collect stars as you play and reach 100% to unlock new levels and bonuses!

Paper.io 3D Ảnh chụp trò chơi :

Paper.io 3D(Hướng tới Menu) screenshot image 1 Ảnh chụp màn hình trò chơi

Paper.io 3D(Hướng tới Menu) screenshot image 2 Ảnh chụp màn hình trò chơi

Paper.io 3D(Hướng tới Menu) screenshot image 3 Ảnh chụp màn hình trò chơi

Paper.io 3D(Hướng tới Menu) screenshot image 4 Ảnh chụp màn hình trò chơi

Paper.io 3D(Hướng tới Menu) screenshot image 5 Ảnh chụp màn hình trò chơi

Paper.io 3D (102.6MB)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *