Download Pachatary mod apk v0.1-alpha14 for Android

Tên Pachatary
Loại Du lịch & Địa phương
KÍCH THƯỚC 6.0MB
thời gian tải xuống 6733
Nhà xuất bản jordifierro
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 24/11/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play Pachatary Google Play

mod menu:

Pachatary

Pachatary Trình bày trò chơi :

With Pachatary app you can discover experiences from around the world, save them and create your own. An experience is composed by scenes, which are moments that had place in a specific location. Enjoy!

Pachatary Ảnh chụp trò chơi :

Pachatary Ảnh chụp màn hình trò chơi

Pachatary Ảnh chụp màn hình trò chơi

Pachatary Ảnh chụp màn hình trò chơi

Pachatary (6.0MB)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *