Download Network/WIFI Info & Sim Query mod apk v1.8 for Android

Tên Network/WIFI Info & Sim Query
Loại Công cụ
KÍCH THƯỚC 9.3MB
thời gian tải xuống 2149
Nhà xuất bản Dilip Master Apps
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 24/11/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play Network/WIFI Info & Sim Query Google Play

mod menu:

Network/WIFI Info & Sim Query

Network/WIFI Info & Sim Query Trình bày trò chơi :

Complete Information and details about your WiFi connections, Mobile Network, Mobile Data Speed and Sim data.

App Features :

Network Info
Get following details :
– Connection Status
– IPV4 & IPV6 details
– MAC address details
– Network type status
– Roaming status
– 4G/5G/Volte status
– Bandwidth Info like download speed, byte received since boot, byte transmitted since boot.

Wifi Info
Get following details :
– Scan for available WiFi connection with mac address, bandwith and MHz details.

Sim Info
Get the following Sim Info
– Network operator code
– Network operator name
– Sim technology type details like GSM or CDMA
– Sim Operator code
– Phone number of Sim
– Dual sim support available or not.
– IMEI number of all sim

Network/WIFI Info & Sim Query Ảnh chụp trò chơi :

Network/WIFI Info & Sim Query Ảnh chụp màn hình trò chơi

Network/WIFI Info & Sim Query Ảnh chụp màn hình trò chơi

Network/WIFI Info & Sim Query Ảnh chụp màn hình trò chơi

Network/WIFI Info & Sim Query Ảnh chụp màn hình trò chơi

Network/WIFI Info & Sim Query Ảnh chụp màn hình trò chơi

Network/WIFI Info & Sim Query (9.3MB)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *