Download Gacha Animator mod apk vBeta 2.0.1 for Android

Tên Gacha Animator
Loại Bình thường
KÍCH THƯỚC 138.9MB
thời gian tải xuống 1784
Nhà xuất bản FémLol Stúdió
ghi bàn 5.8
Ngày xuất bản 07/01/2023
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play Gacha Animator Google Play

mod menu:

Gacha Animator Không quảng cáo

Gacha Animator Trình bày trò chơi :

Gacha Animator is the new evolution in the world of Gacha.

Gacha Animator is specifically designed for animation, focused on animation. But it also allows you to create custom poses for your characters and export them to PNG files.

Features:

– Custom poses

– Custom animations

– Built-in character creator (under development)

– Unlimited number of characters

– Unlimited number of poses

– Unlimited number of animations

– 4K export to PNG image

If you notice any bugs, please report them to [email protected]

Gacha Animator Ảnh chụp trò chơi :

Gacha Animator (Beta)(Không quảng cáo) screenshot image 1 Ảnh chụp màn hình trò chơi

Gacha Animator (Beta)(Không quảng cáo) screenshot image 2 Ảnh chụp màn hình trò chơi

Gacha Animator (Beta)(Không quảng cáo) screenshot image 3 Ảnh chụp màn hình trò chơi

Gacha Animator (Beta)(Không quảng cáo) screenshot image 4 Ảnh chụp màn hình trò chơi

Gacha Animator (Beta)(Không quảng cáo) screenshot image 5 Ảnh chụp màn hình trò chơi

Gacha Animator (138.9MB)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *