Download Carrier Services mod apk vcarrierservices.android_20221205_00_RC00.phone for Android

Tên Carrier Services
Loại Liên lạc
KÍCH THƯỚC 9.4MB
thời gian tải xuống 4692
Nhà xuất bản Google Inc.
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 04/01/2023
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play Carrier Services Google Play

mod menu:

Carrier Services

Carrier Services Trình bày trò chơi :

Carrier Services provides services to support RCS (Rich Communication Services) messaging in Google’s Messages app. It collects diagnostic and crash data to ensure these services operate smoothly.
Please see the Google Play store entry for Google’s Messages app for more information on Carrier Services’ data collection and sharing practices in support of RCS messaging.

Carrier Services Ảnh chụp trò chơi :

Carrier Services Ảnh chụp màn hình trò chơi

Carrier Services Ảnh chụp màn hình trò chơi

Carrier Services Ảnh chụp màn hình trò chơi

Carrier Services Ảnh chụp màn hình trò chơi

Carrier Services (9.4MB)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *