Download 聯新行動掛號 mod apk v1.7.30 for Android

Tên 聯新行動掛號
Loại Thuộc về y học
KÍCH THƯỚC 29.8MB
thời gian tải xuống 7509
Nhà xuất bản 聯新國際醫療集團
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 27/11/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play 聯新行動掛號 Google Play

mod menu:

聯新行動掛號

聯新行動掛號 Trình bày trò chơi :

服務項目如下:

1.我要掛號:提供依據科別或醫師進行就診之預約掛號作業。

2.查詢/取消掛號:提供您查詢/取消預約掛號資料。

3.看診進度查詢:提供各診間即時看診進度。

4.慢性病連續處方箋預約:提供手機上網進行慢性病連續處方箋領藥之預約作業。

5.看診疾病參考:提供您依據不適之症狀查詢建議就診之科別。

6.醫院資訊:包含交通資訊、醫院簡介、服務專線等。

7.掛號記錄:查看本機掛號記錄

8.最新消息:提供本院最新訊息查看

9.個人設定:設定常用名單、推播提醒。

關於我們

聯新國際醫院自1995年成立至今,秉持著「追求卓越,永續經營 ; 與社區居民共同創造優質的健康生活空間」之宗旨,以持續提供病人為中心、病人安全為原則之E化的壢新為目標,跟進潮流之所趨,於2013年推出「壢新醫院醫路通」APP應用軟體,除了坊間常見之掛號相關服務外,亦提供看診進度查詢、慢性病連續處方箋預約領藥、看診疾病參考等相關資訊,提供您隨時隨地透過手機上網及壢新醫院APP應用軟體,即時查詢與預約我們為您提供之服務。

~壢新凡事用心 對您無限關心~

聯新行動掛號 Ảnh chụp trò chơi :

聯新行動掛號 Ảnh chụp màn hình trò chơi

聯新行動掛號 Ảnh chụp màn hình trò chơi

聯新行動掛號 Ảnh chụp màn hình trò chơi

聯新行動掛號 Ảnh chụp màn hình trò chơi

聯新行動掛號 Ảnh chụp màn hình trò chơi

聯新行動掛號 (29.8MB)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *