Download 火車傲遊世界 mod apk v1.1 for Android

Tên 火车傲游世界
Loại Mô phỏng
KÍCH THƯỚC 138.3MB
thời gian tải xuống 2909
Nhà xuất bản 飞跃工作室
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 30/08/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play 火车傲游世界 Google Play

mod menu:

火车傲游世界 Không có quảng cáo và có thưởng

火车傲游世界 Trình bày trò chơi :

游戏内的区域经济状况不佳,运输系统正曾受亏损,各企业与工厂皆处于停滞状态,而运输网络也未受适当地维护。您是否准备好要扭转乾坤了呢?快来下载2D火车傲游世界,实际体验一下火车司机的生活吧!
快来游玩《火车傲游世界》,并运送从农产品及建筑材料,到轻工业及重工业的各种货柜。在此火车傲游世界中,您会遇见各铁轨之首、改善火车站间的关系,并发展整个区域的经济潜能!
会有令人惊叹的一系列火车任您差遣。所有的火车皆由真实的画作重制而来。从原本不起眼的柴油火车头开始,接获指令,并赚取金钱以获得新的零件和设备。升级并改善火车的构成,以处理困难的订单,并赚取更多金钱。最终,便能解锁完整的车队设备,成为最重及最强大的20世纪火车头!
在您前往目的地的途中,您会在各式各样的地点解决基础建设的问题,例如:沙漠、城市、森林、沼泽、山脉,及许多其他的游戏地点。
您会花上数小时游玩铁轨模拟游戏的原因:

——高级的火车管理
——深思熟虑的升级系统
——许多具挑战性的任务
——广阔的游戏世界
——真实的火车模拟玩法
——美丽的2D画质及音效
——动态的天气状况

火车傲游世界 Ảnh chụp trò chơi :

火车傲游世界(Không có quảng cáo và có thưởng) screenshot image 1

火车傲游世界(Không có quảng cáo và có thưởng) screenshot image 2

火车傲游世界(Không có quảng cáo và có thưởng) screenshot image 3

火车傲游世界(Không có quảng cáo và có thưởng) screenshot image 4

火车傲游世界 (138.3MB)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *